فعالیتها

فعالیتها                                                                                                        

۱۳۸۱ پیمایش کامل غار پراو به عنوان اولین زن                                             


۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ صعود دهها مسیر بر دیوارههای علم کوه، بیستون، لجور، یافته، اخلمد، صفه، زنوز، کلاهک ماکو و

...


۱۳۸۵ صعود یخچالهای سبلان و کسری                                                                        


۱۳۸۶ صعود یخچال دره یخار دماوند به عنوان اولین و تنها زن                                 

 

اولین صعود دیواره علم کوه با یک همنورد زن در یک کرده مستقل                                                                                      

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ صعود زمستانه قله دماوند از مسیرهای مختلف                                

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ پیمایش زمستانه خط الراس البرز

/ 2 نظر / 22 بازدید
مهرداد تکبیری

روحش شاد

نوید

در آرامش باشه لیلای عزیزمون. خاک بر سر مسئولین نامسئول. دزدان سر گردنه.