متن بیانیه خانواده لیلا اسفندیاری پس از مرگ لیلا اسفندیاری

گسترش مرزهای محدود توانایی، مقابله با محرومیت های قراردادی و اثبات
شایستگی های زنان، آرمانهایی بودند که لیلا پرداختن به آنها را در کوهنوردی یافته
بود و چه خوش درخشید و توانمند بود در مجال کوتاهی که برای زیستن
داشت.

او تمامی فرصت ها و اندوخته ی زندگی اش را صرف کوهنوردی
کرد و سرانجام در جایی آرام گرفت که آرزویش را داشت.

ما
خانواده اسفندیاری با دلی آکنده از اندوه، به تصمیم لیلا در انتخابش احترام می
گذاریم و بر اساس خواسته ی خودش، پیکر پاکش را در همان نقطه ای که هست به کوههای
بلند، پاک و پر برف گاشربروم می سپاریم. جایی که تا ابد چشم انداز زیبای کوهستان
قراقروم را برای او به منظر خواهد داشت.

سخت زیست و زیبا رفت.

تاریخ نامه/ 1390-05-01

/ 0 نظر / 28 بازدید